เว็บแทงหวย lottosod888

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย เป็นบทสวดที่คนไทยเชื่อกันว่า เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตประจำวัน ดังนั้น Lottosod เว็บแทงหวยออนไลน์ จึงจะพาทุกท่านมารู้จักกับท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร มีวิธีไหว้และข้อห้ามต่าง ๆ อย่างไรบ้าง รวมไปถึงเคล็ดลับการบูชาท้าวสุวรรณมาฝากทุกท่าน ไปดูกันเลย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

สำหรับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นคำบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวโลกบาลผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ บ้างก็เรียกว่า “ท้าวเวสวัณ” หรือ “ท้าวกุเวร” เป็นเจ้าแห่งอสูรและยักษ์ทั้งปวง มีรูปร่างลักษณะเป็นยักษ์ ท่าทางน่าเกรงขาม ถือตะบองไว้ในมือ เชื่อว่าท้าวเวสวัณมีหน้าที่คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สำหรับผู้ที่สวดคาถาบูชาท้าวเวสวัณ นิยมสวดให้ครบ 9 จบ เพราะเชื่อกันว่าผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และสวดบูชาท้าวเวสวัณ จะเป็นการช่วยเสริมเรื่องสิริมงคล เสริมอำนาจบารมี บันดาลโชคลาภ ความร่ำรวย ทำมาค้าขายขึ้น เงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคล ไม่ให้กล้ากล้ำกรายเข้ามา จะทำการใดก็พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง และบางคนอาจจะเช่าวัตถุมงคลท้าวเวสวัณ เพื่อพกติดตัวหรือตั้งในรถยนต์ สวดภาวนาขอพรให้ท่านคุ้มครองตลอดการเดินทาง แล้วจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

ข้อแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสวัณ ควรตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ จุดธูปและเทียน แล้วสวดดังนี้ 

กล่าวนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา

ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เคล็ดลับของไหว้ท้าวเวสสุวรรณมีอะไรบ้าง ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งจิตอธิษฐานไหว้ท้าวเวสวัณ นิยมทำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ และของไหว้หลัก ๆ ที่ต้องเตรียมไว้สักการบูชา ได้แก่ เทียน 1 เล่ม, ธูป 9 ดอก, ดอกกุหลาบ 9 ดอก และให้เตรียมผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม เป็นต้น)

เคล็ดลับการไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อเรียกทรัพย์

เมื่อได้สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสิริมงคลด้านโชคลาภและความร่ำรวย ให้นำกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ใส่เงินของตัวเอง ไปวนขวารอบกระบองของท้าวเวสวัณ จำนวน 9 รอบ หลังจากนั้นจึงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา

เคล็ดลับการสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ควรทำมีอะไรบ้าง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการนับถือท้าวเวสวัณ นอกจากจะสวดคาถาบูชาเป็นประจำแล้ว ต้องประพฤติตนอยู่ในสัมมาอาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล 5 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดเท็จ, ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา ดังนั้นการกราบไหว้ท้าวเวสวัณเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ การประสบความสำเร็จ หรือการคุ้มครองภยันตราย ถือเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการประกอบกรรมดี อยู่ในสัมมาอาชีพ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แล้วสิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอน

รวมสถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
 1. วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพฯ
 2. วัดสุทธาราม กรุงเทพฯ
 3. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) กรุงเทพฯ
 4. วัดพรหมรังษีแสมดำ กรุงเทพฯ
 5. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 6. วัดคงคา จ.นนทบุรี
 7. วัดไทรม้าใต้ จ.นนทบุรี
 8. วัดศรีษะทอง (วัดพระราหู) จ.นครปฐม
 9. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม
 10. วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
 11. วัดนางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม
 12. วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร
 13. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่
 14. วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
 15. วัดมิ่งเมือง จ.น่าน
 16. วัดเถรพลาย จ.สุพรรณบุรี
 17. วัดพังม่วง จ.สุพรรณบุรี
 18. วัดหนองขุม จ.สุพรรณบุรี
 19. พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี จ.สุพรรณบุรี
 20. วัดประทุมบูชา จ.ปราจีนบุรี
 21. วัดแจ้ง (เมืองเก่า) จ.ปราจีนบุรี
 22. วัดอ่างเวียน จ.ชลบุรี
 23. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก
 24. วิหารท้าวเวสสุวรรณ จ.อุบลราชธานี
 25. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุนทรปริยัติเมธี จ.อุบลราชธานี
 26. วัดสมานมิตร จ.นครราชสีมา
 27. ท้าวเวสสุวรรณ กลางดง ริมถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 43-44) จ.นครราชสีมา
 28. ศาลเจ้าหลักเมือง จ.อุดรธานี
 29. วัดเขากรวด จ.ราชบุรี
 30. วัดพระศรีอาริย์ จ.ราชบุรี
 31. วัดลาดบัวขาว จ.ราชบุรี
 32. วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา
 33. วัดโพธิ์ใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา
 34. วิหารกลางน้ำ วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา
 35. วัดประทุมบูชา จ. ปราจีนบุรี
 36. วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) จ.สงขลา
 37. วัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลา
 38. วัดสุชน จ.นครศรีธรรมราช
 39. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
 40. วัดเขารังสามัคคีธรรม จ.ภูเก็ต
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งทรัพย์และความร่ำรวย

ทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดลับการกรายไหว้ขอพรและเป็นคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ทุกท่านได้ทำตาม เพื่อจะได้ร่ำรวย มั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป สุดท้ายแล้วก่อนจากกันไปขอแนะนำหวยน้องใหม่มาแรงมาก ๆ ในปัจจุบันนี้คือ หวยลาวสันติภาพ หวยลาวประตูชัย หวยประชาชนลาว แวะมาแทงหวยลุ้นโชคได้ที่ Lottosod เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2023 คาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์มากที่สุดในไทย สมัครสมาชิก lottosod play.lottosod