เว็บแทงหวย lottosod888

สายมูห้ามพลาดสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาว พระคู่บ้านคู่เมืองขอหวยลาวสันติภาพ  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาว
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาวขอหวยลาวสันติภาพ

สายมูห้ามพลาด สถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาว ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันงดงาม ที่มีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่มากมาย ดังนั้นเมื่อเราได้ไปเที่ยวลาวต้องได้ไปสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปกราบไหว้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา อย่ารอช้าอีกต่อไปวันนี้เว็บแทงหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด 2023 จะพามามู

สถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาวคู่บ้านคู่เมืองให้ถูกหวยลาวสันติภาพ 

1. วัดสีสะเกด

วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด

ตั้งอยู่ในกลางเวียงจันทน์ เป็นสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาว ไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองประเทศลาว สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2361 เป็นพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวในสมัยก่อน คำว่า สีสะเกด หรือเขียนแบบไทยว่า ศีรษะเกศ เพราะเป็นวัดที่อยู่ติดกับหอคำและกษัตริย์จะบรรทมหันพระเศียรมาทางวัดยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า วัดสะตะสะหัสสาราม (วัดแสน) แปลว่า วัดที่มีพระพุทธรูปแสนองค์ เพราะเมื่อครั้งที่สร้างเมืองใหม่ ๆ พระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศเชิญชวนให้ราษฎรร่วมกันสร้างพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ ร่วมกับพระองค์ตามกำลังศรัทธา เมื่อสร้างไปสร้างมาได้พระพุทธรูป 100,000 องค์ และในปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปแค่ประมาณหมื่นกว่าองค์เท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ทางวัดถูกตัดแบ่งออกไปมาก ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนพระพุทธรูปลดลงก็ยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปมากที่สุดในนครเวียงจันทน์ สำหรับซุ้มประตูทางเข้าวัดสีสะเกด มีความสวยงามแบบสถาปัตยกรรมลาว มีพระอุโบสถขนาดใหญ่มีความเก่าแก่มาก ๆ และมีความสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบลาว บริเวณเขตวัดสีสะเกดที่การสร้างกำแพงล้อมรอบ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานไว้มากมายและไม่ควรพลาดที่จะมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเก่าแก่องค์น้อยใหญ่ประดิษฐานอยู่เป็นพัน ๆ องค์ ล้อมรอบกำแพงทุกด้าน มีสลักพญานาคราชมีความเก่าแก่และมีความขลัง 

2. วัดพระธาตุหลวง

วัดสีสะเกด
วัดพระธาตุหลวง

วัดพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ที่มีเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามมีความโดดเด่น มีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศลาว มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ให้ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่สมกับเป็นปูชนียสถานที่แห่งความศรัทธาและเป็นที่กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุหลวง ด้วยเจดีย์ที่รายล้อมด้วยกำแพงมีหลังคาล้อมรอบ เจดีย์องค์ใหญ่ที่ทองจะถูกล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ สวยงามมาก ๆ มีตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปี เช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกันทางประวัติศาสตร์ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้นเมื่อมาเยือนเวียงจันทน์ ต้องไม่พลาดมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุหลวง

3. วัดเชียงทอง

วัดสีสะเกด
วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2101-2103 อยู่ที่หลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าของลาว เว็บแทงหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด 2023 ขอบอกเลยว่าที่นี่มีความสำคัญและสวยงามมาก เป็นสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองประเทศลาว มีศิลปะล้านช้างอันงดงาม ถือเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในลาวเลย มีการขนานนามว่า “อัญมณีของศิลปะล้านช้าง” และวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตคือ เป็นวัดประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว ก่อนที่จะย้ายราชธานีแห่งใหม่ไปที่เวียงจันทน์ วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็น วัดประตูเมือง และเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2430 วัดแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นจากภัยอัคคีในสงครามปราบฮ่อ เมื่อครั้งฮ่อบุกเผาทำลายตัวเมืองมาได้ และยังสามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบัน

ไฮไลท์ของวัดเชียงทอง ได้แก่ สิมหรืออุโบสถของวัดเชียงทองถือว่า เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิมที่สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหรือ พระองค์หลวง รวมถึงพระบางจำลองที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้าง ต่อมาคือ หอพระม่าน ที่ประดิษฐานพระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบาง นอกจากนี้ก็ยังมีหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คน เป็นสถานที่สำคัญที่ควรมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

4. พระธาตุพูสี

พระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี

เป็นสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศลาว ไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองประเทศลาว ยอดเขาใจกลางหลวงพระบาง ที่ติดกับแม่น้ำโขง และอีกด้านหนึ่งติดกับแม่น้ำคาน และบนยอดเขามี “พระธาตุพูสี” เป็นพระธาตุสำคัญของหลวงพระบาง องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2347 และมีการซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2457 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากจะได้ขึ้นไปสักการะพระธาตุพูสีแล้ว ข้างบนยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองหลวงพระบาง และแม่น้ำเบื้องล่าง การเดินทางขึ้นไปสามารถเดินขึ้นได้ 2 ทางคือ ทางด้านหน้าพระตำหนักเก่า และทางขึ้นฝั่งแม่น้ำคาน ทางเดินขึ้นค่อนข้างลาดชันพอสมควร ระยะทางประมาณ 150 เมตร มีทั้งสิ้น 328 ชั้น ทางขึ้นเป็นลักษณะสลับฟันปลา ถึงแม้จะลาดชันแต่ก็สะดวก สักการะพระธาตุจอมสีที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนซึ่งเป็นจุดสูงสุดของยอดพูสีมีสีเหลืองทองอร่ามเรืองรอง เมื่อถูกแสงแดดตกกระทบ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ถูกหวยลาวสันติภาพ เวลาออกออกผล 6:45 น. เช็คได้ที่ Link >>> https://laopatuxay.com หรือเช็คผลหวยลาวสันติภาพ ได้ที่ lottosod เว็บแทงหวยออนไลน์อัตราการจ่ายหวยสูงที่สุด 2566