เว็บแทงหวย lottosod888

สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 

วันมาฆบูชา 2566
สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 
สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 

สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาไทยและยังเป็นวันหยุดราชการไทย ทุก ๆ คนต่างเตรียมตัวหยุด และไปเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่ LOTTOSOD888 เว็บแทงหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด 2023 จึงจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้รู้จักกับวันมาฆบูชานี้กัน

ความสำคัญของวันมาฆบูชาเป็นอย่างไร

สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 
สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลักจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยหลักคำสอนของโอวาทปาติโมกข์ ถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา โดยสามารถสรุปใจความได้ว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ส่วนความหมายของวันมาฆบูชา มาจากคำว่า มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติของไทย คือการทำบุญทางพระพุทธศาสนา ในวันเพ็ญเดือน 3 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ประการ ได้แก่ วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์, พระสงฆ์ 1,250 รูปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก

หลักคำสอน 3 ประการในวันมาฆบูชา

สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 
สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 
  1. การไม่ทำบาปทั้งปวง การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง ได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 เป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม, ทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ และทางใจ คือการอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม
สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 
สถานที่เวียนเทียนทำบุญ วันมาฆบูชา 2566 
  1. การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม, ความดีทางวาจา ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ และความดีทางใจ คือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
  2. การทำจิตใจให้ผ่องใส การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

ประเทศไทยผู้คนจะไปวัดในวันมาฆบูชาเพื่อร่วมพิธีกรรมและทำบุญ ชาวพุทธนิยมปฏิบัติในวันมาฆบูชา เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิต ได้แก่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เข้าวัดฟังธรรม พระเทศนา การเวียนเทียน ในบริเวณอุโบสถ การรักษาศีล ถือศีล และทำทาน การนั่งสมาธิ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมขบวนเวียนเทียนในตอนกลางคืน ดูสถิติหวยลาว extra ได้ที่ Lottosod888