เว็บแทงหวย lottosod888

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส พระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ คือ อัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า และตามความเชื่อกันว่าการสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเสมือนการได้กราบไหว้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพิ่มความเป็นสิริมงคลในการสักการบูชา พระบรมธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดนักษัตร ดังนั้นเว็บแทงหวยออนไลน์ 2566เราจะมาดูกันว่ามีวัดพระธาตุประจำปีเกิดอะไรบ้าง

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส

12 สถานที่ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี 2556

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด ธาตุน้ำ

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า โดยพระบรมสารีริกธาตุนี้มิได้ถูกบรรจุฝังไว้ใต้ดินเช่นที่อื่น แต่ถูกบรรจุไว้ในพระโกศห้าชั้น ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงซึ่งอยู่ด้านหลังองค์พระธาตุเจดีย์ศรีจอมทอง 

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ธาตุดิน

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย จากตำนานกล่าวว่าวัดอยู่บนซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร พระนางจามเทวีได้เสด็จมาโปรดฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ มีพระธาตุเจดีย์ทรงลังกาบุทองเหลืองฉลุลาย ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล ธาตุไม้

วัดพระธาตุช่อแฮ ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุส่วนพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ธาตุน้ำ

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงติ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุส่วนข้อมือซ้ายของพระพุทธเจ้า

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรง ธาตุดิน

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และบริเวณใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของพระวิหารลายคำ ซึ่งภายในประดิษฐาน “พระสิงห์” (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระวิหารลายคำนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง ธาตุน้ำ

วัดโพธารามมหาวิหาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเจดีย์เจ็ดยอด จำลองแบบจากมหาวิหารเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงให้แบ่งหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่พระสงฆ์สิงหลนิกายลังกาวงศ์นำมาจากลังกาแล้วปลูกไว้ที่เชิงดอยสุเทพ ให้นำมาปลูกไว้ใกล้กับพระเจดีย์เจ็ดยอดด้วย

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ธาตุไฟ

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พระเกศาธาตุมาประดิษฐานไว้พระบรมธาตุเจดีย์

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม ธาตุดิน

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพ ตามตำนานกล่าวว่าสมัยพญากือนาธรรมิกราช กษัตริย์องค์ที่ ๖ ราชวงศ์มังราย โปรดฯ ให้เสี่ยงทายโดยนำพระบรมสารีริกธาตุสถิตเหนือช้างมงคล และช้างได้เดินขึ้นบนดอยสุเทพ จึงโปรดฯ ให้ขุดดินบริเวณนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุและสร้างเจดีย์ครอบไว้

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรปี ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ที่สดใส
 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีวอก ธาตุดิน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามตำนานกล่าวว่าองค์พระธาตุพนมภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา ธาตุดิน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหลายส่วน ได้แก่ พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) พระบรมธาตุส่วนนิ้วพระหัตถ์ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนย่อยเต็มหนึ่งบาตร

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีจอ ธาตุดิน

วัดเกตการาม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามตำนานล้านนากล่าวถึงการสักการะพระบรมธาตุประจำปีเกิดปีจอว่าอยู่ที่พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงได้กำหนดให้ พระเจดีย์เกตการาม ซึ่งมีเสียงพ้องกันเป็นที่สักการะแทน

 1. พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน ธาตุน้ำ

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามตำนานกล่าวถึงการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์องค์แรกว่า สร้างในสมัยพระเจ้าอชุตราช ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า